Getzner Werkstoffe GmbH

Produkty i usługi firmy Getzner Werkstoffe GmbH (20)

Izolatory drgań
Tworzywo Sylomer® firmy Getzner stało się jednym z wiodących materiałów na rynku izolacji przeciwwibracyjnej. Specjaliści firmy Getzner we współpracy z partnerami regionalnymi oferują całościowe i ind...
Człowiek podczas chodzenia generuje odgłosy, zależne od własnej masy i sposobu chodzenia. Wywołany w ten sposób hałas może przenosić się przez ściany i stropy do przyległych pomieszczeń i zakłócać spo...
Elastyczne podparcia firmy Getzner do urządzeń, maszyn lub silników ograniczają emisje takie jak hałas i dźwięk materiałowy do minimum. Podparcie może być stosowane na całej powierzchni, jednak doskon...
Nowoczesne odcinki kolejowe wykonywane są w coraz większym stopniu jako systemy bezpodsypkowe. Elastyczność na takich odcinkach zapewniają bardzo elastyczne przedkładki firmy Getzner. Umieszcza się je...
Wysoki stopień elastyczności nawierzchni uzyskuje się dzięki zastosowaniu mat podtłuczniowych firmy Getzner. Redukcja hałasu powodowanego przez powietrze wtórne, zabezpieczenie przed wstrząsami oraz o...
Materiały firmy Getzner stosowane są również jako ochraniacze boczne w bieliźnie ortopedycznej. W technologii medycznej ochraniacze z tworzywa Sylomer® służą do ochrony kości biodrowej i zapobiegają z...
Największą zaletą firmy Getzner Werkstoffe jest rozwiązywanie problemów związanych z technologią drgań. Dzięki opracowaniu wyspecjalizowanych rozwiązań w zakresie tras kolejowych i podparcia maszyn, w...
Konstrukcje posadzek na podparciach elastycznych ograniczają do minimum hałas i wyrównują tolerancje. Konstrukcje te stosowane są w szczególności w budowie jachtów, w autobusach i pojazdach szynowych,...
Podkładki są elastycznymi matami poliuretanowymi, układanymi bezpośrednio pod stopką szyny. Mają zdefiniowaną sztywność i zwiększają elastyczność nawierzchni tłuczniowej. Poprawione rozprowadzenie obc...
Elastyczne podparcie budynku na materiale Sylomer® efektywnie ogranicza wprowadzanie drgań z otoczenia. Za pomocą komputerowych obliczeń modelowych firma Getzner może z góry dokładnie określić oczekiw...
Wkładki dolne służą jako zabezpieczenie przeciwwstrząsowe do ochrony tłucznia pod torami i zapewnienia lepszej stabilności toru. Stosuje się je zarówno na trasach wysokich prędkości, jak i na odcinkac...

Aktualności

Brak dostępnych aktualności. Proszę się skontaktować z firmą.
Adres
Herrenau 5
6706
Bürs
Austria
Rodzaj działalności
Producenci
Regiony eksportowe
na całym świecie
Certyfikaty
EN ISO 14001:2015
EN ISO 9001:2015
Kierownictwo
Ing. Jürgen Rainalter

O Getzner Werkstoffe GmbH

Spółka Getzner Werkstoffe GmbH jest specjalistą w dziedzinie izolacji przeciwwibracyjnej w branży kolejnictwa, przemysłu i budownictwa. Od roku 1975 przedsiębiorstwo produkuje materiały do tłumienia i izolacji drgań i zalicza się w tym obszarze do grona światowych liderów. Najnowocześniejsze materiały, takie jak Sylomer® i Sylodyn® zostały przez nas opracowane. Stosuje się je w nawierzchniach kolejowych, w elastycznym podparciu budynków i maszyn oraz jako elementy konstrukcyjne.