Katalog

Xingtai Xingjiu New Material Technology Co. LTD.

Xingtai Xingjiu New Material Technology Co. LTD.

Xingtai Xingjiu New Material Technology Co. LTD.

15.03.2023 11:00

Wysoka czystość Chlorowodorek tetrakainy CAS 136-47-0

Odpowiedz na ogłoszenie

Chlorowodorek tetrakainy jest wysoce skutecznym środkiem znieczulającym miejscowo, który może odwracalnie zablokować funkcję nerwu.
Jest on klinicznie stosowany w znieczuleniu infiltracyjnym, znieczuleniu bloku nerwowego, znieczuleniu zewnątrzoponowym itp. W porównaniu z prokainą, jego miejscowy efekt znieczulający jest znaczący i był szeroko stosowany w praktyce klinicznej.
Synteza kwasu p-butyloamobenzoesowego jest kluczowym krokiem w syntezie chlorowodorku tetrakainy. Chemiczna książka zawsze miała wady w postaci niestabilnych surowców lub niskiej wydajności. W 1981 roku zaproponowano syntezę p-butyloamobenzoesanu poprzez alkilację p-butyloamobenzoesanu i 1-bromobutanu. Nie udało się jednak uniknąć powstawania produktów ubocznych w postaci dibutyloamobenzoesanu, a sam charakter surowca był niestabilny, co czyniło tę drogę nieodpowiednią do produkcji przemysłowej.


Odpowiedz na ogłoszenie

Kategoria
Oferty

Państwo
Chiny

Region
河北

Lokalizacja
Hebei

Data zakończenia
15.09.2023 11:35