Katalog

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485
  • ISO 14001

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485

23.11.2021 16:11

Eppendorf przekazuje 20.000 euro na rzecz EMBL, aby promować kobiety pracujące w nauce

  • Wsparcie dla programu "Awans kobiet w nauce
  • Świąteczna darowizna umożliwia 20 kobietom postdocs przystąpienie do programu dla kobiet naukowców na stanowiskach kierowniczych
  • Darowizna podkreśla długotrwałe partnerstwo korporacyjne pomiędzy EMBL i Eppendorf
Hamburg, 22 listopada 2021 r. - W dniu dzisiejszym firma Eppendorf SE przekazała 20.000 euro Europejskiemu Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) podczas uroczystej prezentacji online. Środki te są przeznaczone na projekt EMBL "Advancement of Women in Science", który umożliwia kobietom naukowcom rozpoczęcie kariery kierowniczej w dziedzinach naukowych.

W swoim wystąpieniu, dziękując firmie za darowiznę, Edith Heard, dyrektor generalny EMBL, opisała dar jako ważny sygnał dla podnoszenia kwalifikacji kobiet naukowców. Heard powiedziała, że poziom kierowniczy w społeczności naukowej charakteryzuje się wyraźnym brakiem równowagi w zależności od płci: "Aby zrównoważyć tę dysproporcję, EMBL podjęła działania w 2020 r. i zainicjowała program o nazwie 'Leadership and Excellence for Aspiring Women Postdocs' (LEAP), który obejmuje roczny program mentoringu i coachingu. Hojna darowizna od firmy Eppendorf umożliwi 20 dodatkowym kobietom postdocs zdobycie kwalifikacji potrzebnych do kariery menedżerskiej. Mamy nadzieję, że zostaną one liderkami grup, czołowymi badaczkami i docentkami w dziedzinach naukowych.

Większa widoczność kobiet w nauce

Integracja i różnorodność są ważnymi kwestiami w Grupie Eppendorf, mówi Eva van Pelt, Co-CEO firmy Eppendorf SE: "Solidarność, tolerancja i różnorodność są cechami charakterystycznymi kosmopolitycznej kultury, którą promuje Eppendorf i podstawą sukcesu firmy. Dysproporcja między liczbą mężczyzn i kobiet zajmujących kierownicze stanowiska w środowisku naukowym jest poważnym problemem. Zwiększanie widoczności kobiet w nauce jest zarówno deklarowanym celem, jak i istotną kwestią w firmieEppendorf."

EMBL i Eppendorf: wieloletnie partnerstwo

EMBL i Grupa Eppendorf mają wspólną historię opartą na wieloletniej współpracy w zakresie programów partnerstwa przedsiębiorstw. Ponadto od 10 lat w EMBL w Heidelbergu odbywa się uroczystość wręczenia nagrody Eppendorf Award dla młodych europejskich badaczy. Nagroda ta przyznawana jest w celu wyróżnienia światowej klasy osiągnięć młodych naukowców w badaniach z zakresu nauk przyrodniczych.Więcej aktualności

Rok 2021 jest ważnym kamieniem milowym dla wszystkich pracujących w laboratorium. 60 lat temu fir...

Wiodąca firma z branży life science Eppendorf wprowadza na rynek nową wirówkę zaprojektowaną w ce...